You are here

De oudste haven van Europa

De oudste haven van Europa

Bij de westkust van Sicilië ligt een klein eilandje. Het heet Mozia. Hier is de oudste haven van Europa te vinden.

In de 8e eeuw v.Chr. stichten de Feniciërs op dit eilandje een stad. Motye lag strategisch op het kruispunt tussen het oostelijk en westelijk bekken van de Middellandse zee en de noord zuid route van Corsica, Sardinië (erts) naar Carthago in het huidige Tunesië. De Feniciërs hadden al heel vroeg een fijne neus voor handel in tin, zilver en goud. En dat was rijkelijk voorhanden in Spanje. Daar lag het beroemde Tarsis uit de Bijbel. Misschien nog belangrijker was dat tin afkomstig uit Cornwall (UK) via de straat van Gibraltar werd aangevoerd. De Feniciërs hadden lange tijd een handelsmonopolie in het Westelijke bekken van de Middellandse zee.

Ze creerden een netwerk van veilige havens en handelsposten die liep van Cadiz in Spanje via Noord Afrika, Malta en de westkust van Sicilië naar het moederland Fenicia (grofweg het huidige Libanon).

Motye was een belangrijke speler in dit netwerk. In de loop van de 5e eeuw leidde concurrentie tussen Grieken en Feniciërs tot oorlog. In het jaar 398 v.Chr. lukt het Dionysos I van Syracuse om Motye in te nemen. De stad werd met de grond gelijk gemaakt. Vanuit archeologisch oogpunt was dat een geluk omdat veel van de toenmalige stad inclusief de haven zo bewaard zijn gebleven. Het huidige Marsalla (Lilybaeum) op het vasteland nam de rol van Motye over.
In het westen van het eiland ligt een bassin dat er een beetje uitziet als een zwembad. Het heeft een open verbinding naar zee. Dit was ooit de binnenhaven van Motye. De Feniciërs noemde dat een Cothon. Hier werd het goud, tin en zilver uit de ‘nieuwe wereld ‘Spanje overgeslagen. In deze binnenhaven lagen ooit de oorlogsgaleien.
Het is een geheim en gelukkig maar. Het eilandje wordt jaarlijks slechts door een handje vol toeristen bezocht. En toch ligt hier vanuit maritiem cultureel erfgoed bezien een van de toppers in Europa.

Tags 
2V1

Comments