You are here

Research

Europese samenwerking in onderzoek naar beheer erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zich in het onderzoek vooral gericht op de zogenaamde Archeologische MonumentenZorg (AMZ) cyclus (Film 'Bescherming onder water'). Het proces van bureauonderzoek tot waardering, selectie, in situ bescherming, opgraven of monitoring en onderhoud bevat vele stappen en afwegingsmomenten waarvoor vaak veel kennis aanwezig dient te zijn. Die kennis is in de afgelopen jaren onder andere verzameld door het vele veldwerk dat is uitgevoerd, maar ook door samenwerking aan te gaan met andere partners. In het oog springend zijn de grootschalige Europese projecten waarin de RCE heeft geparticipeerd: Het MoSS Project (2001-2004), Bacpoles project (2002-2005), MACHU project (2006-2009), Wreck Protect (2009- 2011), SASMAP (2012-2015). Deze projecten waren vooral gericht op aantasting en bescherming van archeologische vindplaatsen onderwater.

Relevante links en meer informatie:

Video 
Nederland kent veel verborgen schatten onder water. Zo ook de Burgzand Noord 3, een wrak uit de 17e eeuw vlak voor de Texelse kust. Wat is de geschiedenis van dit schip? Waarom laten we dit schip liggen waar het ligt? En hoe zorgen we ervoor dat het zo go